22.11.2020
På grund af de aktuelle Corona restriktioner må man max mødes 10 personer af gangen i klubregi. Dette gælder således også for C-holdet, og det betyder, at tirsdagenes arbejdshold må begrænses til 10. 
Dansk Sejlunion siger: "Sundhedsstyrelsen har en klar anbefaling om, at man i efteråret har en liste over 5-10 personer udover ens husstand, man kan mødes med. Så umiddelbart tænker jeg, at I skal overveje om C-holdets arbejde er strengt nødvendigt. Hvis det er strengt nødvendigt, kan I vælge, at én gruppe af ti personer kommer på havnen én dag. En anden gruppe kommer en anden dag. En tredje gruppe kommer en tredje dag"
 
 
04.08.2020
C-holdets sommerpause er slut og 30 medlemmer samledes igen tirsdag den 4. august til udførelse af diverse arbejdsopgaver i og omkring klubhus og havn. C-holds frokoster er aflyst indtil videre.
 
30.06.2020
I Juli holder C-holdet sommerferie. Det udelukker dog ikke, at du kan møde enkelte C-holdsmedlemmer på havnen om tirsdagen. Officielt mødes vi igen tirsdag den 4. august.
 
 
09.06.2020
Klubhuset på Gisseløre, der har været lukket siden begyndelsen af marts grundet Corona situationen, er genåbnet 9. juni. Det betyder, at C-holdet kan mødes igen helt som sædvanligt med en blanding af arbejdsopgaver og hyggeligt samvær omkring kaffebordet. Første gang tirsdag den 16. juni. 
 
 
27.05.2020
C-holdet, der tager sig af vedligehold og meget andet i og omkring klubhus og bedding, har, siden nedlukningen af Danmark, været sat på delvis pause. Et mindre antal medlemmer har dog, iagttagende de gældende regler for afstand, afspritning m.v., arbejdet videre med færdiggørelse af riggerbroen og montering af træ på spunsjernene på dæmningen. Der bliver også holdet øje med græs og ukrudt og slået og luget, når der er behov. 
 
13.05.2020 
For tiden (marts 2020) er der ingen C-holds tirsdag formiddage, hvor man mødes, snakker, arbejder og drikker kaffe. Alle de mange arbejdsopgaver, som holdets mere end 50 medlemmer ugentligt  tager sig af, må hvile en stund grundet smittefaren fra Corona virus og de af regeringen indførte foranstaltninger. Foreløbig gælder aflysningen frem til den 15. april. 
  
 
21.02.2020  
Efter to dages besøg på havnen af Munck Havne og Anlægs to pramme med nedramningsudstyr er alle nye pæle til riggerbroen nu banket på plads. En hård kerne af C-holds medlemmer var i denne uge på heldagsarbejde med at få de sidste pæle på plads og få rammet spuns ned til en ramme om et nyt fundament for kranen, der skal flyttes et stykke ud til dybere vand.
 
 
Her ses det lille område ved broen, der nu er "indhegnet" og kan tømmes for vand, så et nyt fundament til kranen kan støbes. 
 
SE FLERE BILLEDER 
 
Også tid til en månedlig frokost 
 
C-holdet mødes hver tirsdag klokken 9.00, nu på 28. år. For tiden er den største arbejdsopgave renovering af riggerbroen.
Men der bliver også tid til en månedlig frokost, der betales af egne lommer.
Månedens fødselarer lavede mad og riggede til tirsdag den 11. februar 2020. Læs mere 
 
 
 
HISTORIEN 
 
Jeg går ud fra, at de fleste medlemmer kender til C-holdet.
Ellers kommer der her en præsentation.
Vi er en gruppe pensionerede, interesserede og dedikerede medlemmer. Vi samles hver tirsdag formiddag kl. 9 i klubhuset. Formålet er at efterlade spor af energi til kl. 12.
Kl. 9 bliver dagens opgaver uddelegeret af vores ankermand Bent Pedersen. C-holdets antal har netop i denne vinter passeret de 50 deltagere. Choldet har det klare dobbeltformål, nemlig:
1. At passe og vedligeholde klubhuset med alle dets mange forskellige rum og lokaler, både, udstyr samt alt hvad der hører ind under Sejlklub- bens domæne.
2. At fremme det gode sociale fælles- skab gennem en fælles indsats til glæde og gavn for både den enkelte, for C-holdet som helhed og for klubben.
Vi er en god blanding af medlemmer med vidt forskellige uddannelser og kompetenceområder. Mange har håndværkerbaggrund fra forskellige fag, nogle har boglige uddannelser, andre igen har en blanding af begge dele. Alt i alt rækker vores fælles kompetenceområde over et så bredt felt, at vi magter at supplere hinanden på de fleste arbejdsområder.
Hvis du vil i kontakt med os, kan du ringe på klubhus telefonen hver tirsdag.
Aktiviteter i vinter I den forløbne vinter har klubhuset fået en tiltrængt kærlig behandling og renovering, så det nu næsten fremstår som nyt. Samtlige vinduer i klubhuset er blevet udskiftet til vinduer med tre lag glas, hvad der straks kunne mærkes. Samtlige vinduer er endvidere blevet fuget og inddækket med aluminium for at hindre vand i at trænge ned i træet.
Inden døre har C-holdet i et frugtbart samarbejde med Q-holdet nedtaget alle billeder og ophæng på væggene i det store samlingslokale. Væggene blev vasket ned og malet. Lakerede genstande og områder er blevet pudset og lakeret. Der er blevet gjort grundigt rent overalt, herunder udsugningsanlægget. Samtlige møbler er blevet renset og efterset, og småskader er blevet udbedret. Samtlige møbler har dernæst midlertidigt været anbragt udenfor lokalet, for at professionelle folk kunne tage sig af nedslibningen og lakeringen af det store gulvområde.
Møblerne er derpå atter blevet anbragt på deres pladser, og billederne atter hængt op på væggene.
Ungdomsafdelingen har fået en lignende grundig behandling. I vaskerummene er fliser, håndvaske og vandhaner med tilbehør blevet afkalkede.
Udendørs har mastekranen været demonteret, mens soklen er blevet udbedret for rust og slid. Den gamle wirer er endvidere blevet udskiftet med en helt ny. Da dæmningen ved Mamrelund flere steder er blevet undermineret af efterårs og vinterstorme, er der opstået huller og skred flere steder langs kanten. Disse huller er ved at blive fyldt op med marksten af passende størrelse. Markstenene - heraf de resterende i skrivende stund - skal først transporteres til Gisseløre fra donatorerne.
Det var lidt om C-holdets ene formål: Pasning og vedligeholdelse m.m. Det andet formål, at pleje det sociale fællesskab, plejes primært om tirsdagen fra kl. 10,30 – 11,00, mens vi nyder vores kaffe/te med frisk morgenbrød.
Morgenbrødet betaler vi stadig selv, så smager det nemlig bedst.
Især en gang om måneden tager vi formålet om at pleje det sociale fællesskab særdeles seriøst. Da samles vi nemlig over en større middag for at fejre alle C-holdets fødselarer fra den pågældende måned. Den festlighed er i reglen af en sådan kvalitet, at fødselarerne gladelig betaler hele gildet.
Det var en lille hilsen fra C-holdet ved LlC