12.12.2020 

Kapsejlads sæson med
corona forhindringer


I 2020 introducerede vi kapsejlads.nu efter moden overvejelse, fortæller Mads Lundsgaard fra kapsejladsudvalget. Det skete midt under corona restriktioner og med nogle få børnesygdomme i programmet, der blev håndteret af Ulf og chefprogrammøren Frank.
Sejlerne tog generelt godt imod det, og det har de fået ros for. En af de klare fordele ved systemet er den præcise måling af distancerne, uanset hvilken bane, der vælges.
Det lægger op til at vælge kreative baner.
Kapsejladsbøjerne blev udlagt med cms præcision ved hjælp af landmåler udstyr, og bøjerne kom til at ligge perfekt RTF, right first time. Første sejlads var midt i maj grundet covid 19. Herefter blev der sejlet hver onsdag og med tredje halvleg fra begyndelsen af juni.
I alt er der i 2020 afviklet 13 præmie sejladser, typisk med 10-12 deltagende både. I efterårs sejladsen deltog 9 både. Søndag den 27. september var der afslutning med præmieoverrækkelse, ved formand Kurt Vehl, både for efterårs- og årets samlede klub sejladser.

 

Præmieoverrækkelsen. Årets vindere 2020. I midten står Keld fra Decibel, årets mest vindende båd. Keld står med trofæet Den Grimme Kop.

 
 

23.10.2020
Kapsejlads sæsonen er slut, og bøjerne i fjorden tages op og lægges til vinter opbevaring. I løbet af vinteren vil kapsejladsudvalget arbejde med konceptet for næste års sejladser.


Se  film om kapsejlads på fjorden af Mikkel Ørsberg: https://youtu.be/a02d1Tzoub0
 
10.08.2020
Fra onsdag den 5. august er de ugentlige kapsejladser genoptaget i KS. Vi har også genoplivet traditionen med at mødes til en bid brød og en kop kaffe eller en øl i klubhuset efter sejladsen.
 
 
16.06.2020 
Kære sejlerkammerater
Nu er vi kommet så langt at vi igen kan samles i klubhuset. Jeg håber at I vil komme i klubben onsdag og runde dagens sejlads af.
Vi glæder os til at dele røverhistorier med jer alle igen!
Ulf, Evan & Mads
NB. Opvaskemaskinen er kaput og der vil derfor kun være flydende bespisning.

 
11.06.2020
Fire kapsejladser er nu afviklet med omkring 10 deltagende både. Kølbådsudvalget gør opmærksom på, at umålte både også er velkomne til at deltage. Det er der fundet en løsning på. 
 
 
 
23.05.2020
Efter en trimsejlads i helt let vejr, starter vi point-sejladserne. Dog med den justering at vi starter første båd 18:30 i stedet for 19:00.

Mange har allerede oprettet både og profiler på Kapsejlads.nu hvor alle detaljer om vores onsdagssejladser kan findes.

Hvis der er behov for hjælp til oprettelse af profil eller båd, er kølbådsudvalget gerne behjælpelige.

Vi ses på vandet onsdag. Der er bestilt godt vejr !!!

På vegne af udvalget
Mads
 
 
19.05.2020
 
Nu sker det !!

Vi kan igen starte kapsejladserne. Retningslinjerne fra Dansk Sejlunion (DS) er blevet opdateret og de tillader nu at vi med særlige forbehold kan starte kapsejladserne.

Særlige forhold betyder at vi fortsat ikke samles mere end 10 personer. Vi samles fortsat ikke i klubhuset hverken før eller efter sejladsen. Vi starter som vi plejer forskudt med respitten forud. Forskellene imellem bådene har også vist at bådene kommer i mål forskudt. Vi kan derved sejle om kap uden på noget tidspunkt være mere en 10 personer forsamlet.

Derfor starter vi nu officielt årets kapsejladser. Vi starter onsdag d. 20 Maj med en trimsejlads og følger derefter den planlagte sæson. Trimsejladsen giver de sidste mulighed for at få bådene klar. Det giver samtidigt os i sejladsudvalget en mulighed for at teste vores nye værktøj Kapsejlads.Nu. Det er en netbaseret løsning der indeholder vores baner, Respit tabeller(starttidspunkter) løbsinddelinger og resultaterne af vores sejladser. Meget belejligt samler det al den nødvendige information online så vi ikke har behov for at samles inden sejladserne.

Selv om DS retningslinjer understøtter at vi kan sejle om kap er ansvaret for at overholde forsamlingsforbudet fortsat vores,og vi skal alle være med til at sikre det.

Derfor:

Gå direkte til og fra båden
Benyt Kapsejlads.nu: for at se dagens bane, respit tider og efterfølgende resultater.
Vi ses på Vandet, det trænger vi til !

På vegne af kølbådsudvalget.

Mads 
 
 
 
 
07. 05. 2020 
 
Kære sejlerkammerater.

Nu er mange både kommet i vandet og Dansk Sejlunion har frigivet de nye 2020 DH-mål.
Sejlunionens retningslinjerne har åbnet lidt op og tillader nu mini konkurrencer i klubregi. Det betyder i praksis, at der kan sejles i joller, men vi må vente lidt med vores Kølbådssejladser. Vi behøver ikke klubhuset for at kunne afvikle sejladser, men det knibe med at kunne holde den nødvendige afstand mellem besætningsmedlemmerne i bådene.

Vi afventer udviklingen og udmeldingerne fra Sejlunionen, men kommer helt sikkert ikke til at starte kapsejladser i klubben før efter 10 maj.

I kølbådsudvalget arbejder vi med at blive bedre til at kommunikere rundt om vores sejladser. Vi har derfor valg at bruge værktøjet: Kapsejlads.nu. Her vil vi for fremtiden kunne se resultater, for den enkelte sejlads, så snart bådene går i mål. Vi kan også følge bådenes point i kampen om den Grimme Kop. Inden sejladserne, er det også på Kapsejlads.nu, at dagens bane og respittabellen kan findes.

Det kræver, at alle kapsejlende både opretter en profil på Kapsejlads.nu. Det kan enten gøres ved at følge den nedenstående vejledning eller ved at tage kontakt til en af de tre medlemmer i kølbådsudvalget. Så kan vi hjælpe med oprettelsen.

Go´ vind Fra kølbådsudvalget

Ulf Dinesen 50 27 75 00
Evan Nielsen 30 20 70 58
Mads Lundsgaard 30 75 38 05 
 
 
Via dette link får du vejledning til at oprette din profil på kapsejlads.nu 
 
 
 
 
 
05. 05. 2020 
Dansk Sejlunion præciserer regler om kapsejlads
Forbuddet mod at være mere end 10 personer gælder aktiviteten som helhed – uanset afstanden mellem personer. Det betyder, at der i en mini-kapsejlads kun må deltage 10 personer. Det kan derfor ikke lade sig gøre at afvikle flere starter á 10 personer efter hinanden. Dette kunne være en overtrædelse af forbuddet. 
 
 
03. 05. 2020 
Kapsejladsmærkerne er lagt ud 
 
Kapsejladserne i 2020 begynder først, når der er en afklaring af Corona virus situationen. Følg med her på hjemmesiden.
 
 
 
 
 

2019:

 Ændringer gav mere

spænding i kapsejladserne

 

Kølbådsudsudvalget gør status over sæsonen 2019, der blandt andet gav mulighed for singlehand-kapsejlads


På kapsejladsbanen havde vi i år indført en række ændringer som havde til formål at styrke fremmødet og gøre sejladserne nemmere at afvikle.

Turløb

Enkelte både har igennem sæsonen benyttet muligheder for at komme på vandet sammen med kapsejladsfeltet. Til glæde både for tursejlerne og kapsejlerne.

Singlehand sejlads

Ændrede sejladsbestemmelser muliggjorde i år single-handed kapsejlads. To både har benyttet muligheden. Den ene af lyst den anden af nød. Under den første af efterårssejladsens fem sejladser, måtte Ulf Dinesen trække sig på grund af en brækket finger på besætningens eneste gast. Det betød at Ulf og båden Nanok missede to af dagens sejladser. Ulf udtaler: Det var ærgerligt, også det med fingeren !

Respit start

Alle onsdagssejladser blev startet med respitten forud. Det betyder at der ikke har været så meget action under starterne, da bådene starter forskudt. Det har til gengæld gjort afslutningerne fantastisk spændende. Første båd i mål vinder ! Det har flere gange budt på mål-foto og Albin Express i storbåds sandwich. Særligt Pipi & besætning har haft hovedrollen en række meget spændende afslutninger. Besætningens talsmand udtaler: Det var spændende.

Blødt brød og kaffe

Onsdagssejladserne blev rundet af i klubhuset med madder og gennemgang af resultaterne. Bespisningen har i år været koordineret af kølbådsudvalget, men det praktiske har været lagt ud til de startende både. Det fungerer meget fint og har betydet, at det ikke har været nødvendigt med betalt hjælp i kantinen.

Onsdags serie

I lighed med tidligere år har vi genindført sejlads serien. Point systemet er strikket sammen, så det belønner både fremmødet og den sportslige præstation. Det har, som håbet, rusket lidt op i den vanlige rækkefølge. Særligt Claus Bache og Tutu gjorde sig flot bemærket langt ind i sæsonen, men måtte udgå af seriens sidste sejladser på grund af mangel på besætning.

Årets præmieoverrækkelse blev afviklet som en del af efterårssejladsen, der strækker sig over to dage. Vi har dermed skabt en tradition der omtales varmt i sejlermiljøet (særligt i kølbådsudvalget). Lørdag d. 28 september var vi derfor samlet om en lækker buffet fra Asgers Fisk. Flere besætninger havde valgt også at tage familien med til en hyggelig aften, der kulminerede længe efter præmieoverrækkelsen.

Ud over kroglas var der i år også flotte sponsor gaver på præmiebordet. Sponsor gaverne blev udelt til de fremmødte løbsvindere


Pointfordelingen for onsdagssejladserne 2019

 
 
 
    
 

Løb H blev vundet af Anders og besætningen på Big. Anders har to hjemmeboende teenagere, der skal fodres, og han modtog derfor, meget passende, et generøst gavekort fra Asgers Fisk.

På vegne af Jonas og besætning modtog Steen en lækker sejlertaske fra Ullman Sails, Århus, for førstepladsen i løb E:

 

Løb G blev vundet af Decibel og besætning. En meget glad Keld får overrakt en pose polergrej fra XL-Byg Kalundborg, der ud over trælastvarer også fører sejler udrustning.


Løb G blev vundet af Decibel og besætning. En meget glad Keld får overrakt en pose polergrej fra XL-Byg Kalundborg, der ud over trælastvarer også fører sejler udrustning.


 
 

Sæsonen 2019:

Kære sejlerkammerater

Nu starter sæsonens kapsejladser snart. Første trim-sejlads er onsdag d. 24 april klokken 18:00

2019 kapsejladserne byder på både ændringer og traditioner.

Tur-løb: Både uden målerbrev, men med lyst til en tur på banen er meget velkomne. Inden sejladserne fastsætter vi et starttidspunkt så I vil være i mål sammen med resten af bådene. Både i turløbet sejler efter de almindelige søfartsregler.

Single-hand sejlads: Ændrede sejladsbestemmelser muliggør nu single-handed kapsejlads. Både der sejles single-handed starter med respitten forud og konkurrerer i det løb, hvor båden normalt er placeret. Der oprettes ikke et separat singlehand løb.

Respit start: Alle onsdagssejladser startes med respitten forud. Respitten beregnes på baggrund af den enkelte båds DH-måltal og banens længde. Hvilken bane der sejles annonceres på sms og på opslagstavlen i klubhuset senest 30 min. inden første start.

På banen er hver båd ansvarlig for at starte til tiden og rette en eventuel fejl. Der skal anvendes GPS-tid ved starter. Alle både bedes notere tidspunktet for egen målgang samt hvilken både der går i mål før og efter.

Blødt brød og Kaffe

Dagens sejlads rundes af i klubhuset med madder og gennemgang af resultaterne. For at det kan lykkes er vi afhængige af, at alle både rapporterer dagens resultat i klubhuset senest 30 min. efter sidste båd er i mål.

Præmier

Der vil være præmieoverrækkelse i forbindelse med den sidste pointgivende sejlads med flotte sponsor præmier til vinderne af de enkelte løb og en ny-indstiftet vandrepokal ved navn Den Grimme Kop. Resultaterne beregnes på baggrund af placeringerne fra de enkelte onsdagssejladser. Årets tre dårligste placeringer trækkes fra inden beregningen.


Onsdags Serie: I lighed med tidligere år genindfører vi sejlads serien. Hvilket betyder at resultaterne for årets onsdags sejladser sammenregnes og der kåres vindere for de enkelte løb samt en overalt vinder. Løbene dannes på baggrund af bådenes DH-måltal og størrelse.