Retningslinjer for brug af Kalundborg Sejlklub Ungdomsafdelings J/80 sejlbåd Røsnæs:

Vi har fået en fantastisk gave af AP Møller Fonden og har derfor nu mulighed for at benytte denne til ungdomssejlads, sejlerskolen og til klubbens øvrige medlemmer, såfremt man er godkendt som skipper.

Udenfor ungdomstræningen mandage og torsdage og udenfor sejlerskolen på tirsdage, er det muligt for dig at låne J80’eren. Dette mod et mindre beløb til vedligehold af båden, hvis du følger nedenstående:

Det skal være sjovt at være ung på vandet og derfor er det vigtigt, at du hjælper andre unge med om bord.

Som udgangspunkt forventes det, at J80’eren incl. udstyr bliver behandlet ansvarligt, som var det dit eget. Så er vi sikre på, at den holder i mange år.  

Der skal være en skipper om bord, som er godkendt af bådsmændene. Denne skipper har ansvaret for sejladsen. Godkendelse som skipper kræver introduktionstur med en af bådsmændene og godkendelsen sker ved subjektiv vurdering. Introduktionstur aftales nærmere med bådsmændene.

Du er velkommen til at tage gæster med en enkelt gang, som ikke er medlemmer af Kalundborg Sejlklub endnu til en prøvesejlads.

Ved spørgsmål angående leje af klubbåden kontaktes en af nedenstående bådsmænd.

Ved defekter der betyder båden ikke er sejldygtig, er det skippers ansvar at kontakte en af de tre bådsmænd pr. telefon eller mail og informere herom:
Rasmus Deeskamp +45 28 76 99 69
Christian Bang Jensen +45 20 77 73 54
Martin Dyxenburg: +45 30 79 76 50

klubbaad@kalundborg-sejlklub.dk

Hvad skal jeg gøre for at låne J80:

 • Inden sejlads skal du booke båden via bookingkalenderen som bl.a. linkes til her på hjemmesiden. Det gør du her: https://www.supersaas.dk/schedule/Kalundborg_Sejlklub/Roesnaes
  Det koster 300 kr. pr. dag for sejlads på hverdage og 500 kr. pr. dag for en lørdag eller søndag.
  For kapsejlads på onsdage koster en sejlsæsons kontingent 1250,- kr pr. person Dette betales ved sejlsæsonens begyndelse, hvis man ønsker at benytte båden til kapsejlads. Man kan som ny til onsdagskapsejlads på klubbåden få 3 gratis prøvegange.

 • Betaling via mobile pay til sejlklubben på nr. 35904. Medlemmer kan kun booke 1 sejlads ad gangen. Har I lyst til at sejle på f.eks. weekendtur, så slår medlemmer sig sammen. Ture kan være af maks. varighed på 3 dage. Man kan som person kun have en booking i kalenderen ad gangen.

 • Godkendte ungdomsskippere kan booke hele weekends og ferieuger.

Hvordan ved jeg hvordan:

 • Der ligger en check-in liste i J80’eren i en mappe ombord. Den udfyldes, inden du tager afsted. Lægges i brevsprækken til havnepenge i klubhusets mellemgang.

 • Har du set fejl eller mangler, skriver du det i checklisten

 • Efter brug afleveres båden forsvarligt fortøjet, afrigget og klargjort i henhold til check listen, check ud liste afleveres i brevsprækken til havnepenge i klubhuset.

 • Fortæl bådsmændene om alle fejl/mangler og skader så de kan blive udbedret af bådsmændene.

 • Vi anbefaler, ikke at sejle med nyere elever/gaster i vind over 10 m/s, da J80 kan være svær at styre i hård vind

 • Båden må ikke benyttes i vind over 12 m/s.

 • Båden benyttes altid med de øvelsessejl- og tursejl der sidder på båden. Ved specifik aftale med bådsmændene kan kapsejladssejlene bruges til kapsejlads.

 • J80 er udstyret med 4-takts benzinmotor, dvs. benzin og olie ikke skal blandes. Benzin fyldes af bådsmænd, husk derfor at skrive benzin beholdning i check listen. Ved behov for efterfyldning af reservedunk i forbindelse med længere sejltid for motor, er dette på egen regning.

Som skipper skal du også vide:

 • Hård eller uansvarlig brug af J80 incl. udstyret medfører inddragelse af tilladelse til at benytte J80 fremover. I grove tilfælde vil brugeren kunne drages til ansvar for betaling af selvrisikoen for forsikringen og reparation

 • Alle sejler på eget ansvar. Klubben fraskriver sig fuldt og helt ansvaret for besætningens/brugernes tilskadekomst ved benyttelse af klubbens J80. Check at I har en forsikring.

 • Skipper/instruktørens ansvar gælder for båden, dens udstyr og at båden bliver benyttet korrekt og forsvarligt, herunder at samtlige om bord bærer vest, som svarer til personens størrelse og vægt.

 • Eventuelle mindre skader som rifter i genakker, fok eller storsejl skal noteres i check-ud listen, så de kan udbedres. Der forefindes sejltape til nødlapninger i bådens værktøjskasse om bord.

Ved transport på bådtrailer, skal du som ansvarlig for transporten vide:

 • Bilen, som benyttes til at trække trailer, skal være godkendt til formålet (1800 kg)

 • Føreren skal være i besiddelse af BE-kørekort (trailerkørekort)

 • Ved transport af J80 skal instruktionen om fastgørelse af båden og masten nøje følges

 • Det medfølgende trailerudstyr skal afleveres rent og uden skader og defekter

 • Ba°den lånes med 1 fok, 1 storsejl og 1 genakker

Ved brug af J80 til kapsejlads skal du vide:

 • Bådenes kapsejladssejl benyttes kun efter nærmere aftale med bådsmændene

 • Når du returnerer, monteres øvelsessejlene i J80 igen

 • Skade opstået under kapsejlads meldes til bådsmændene sammen med protest-afgørelsen. Skadeanmeldelse til forsikringen skal udfyldes af den ansvarlige skipper

 • Ved spørgsmål om brug eller fortolkning af reglerne, er det sejlklubbens formand, der har den endelige afgørelse.

Rigtig god fornøjelse!