Fra havneudvalget.
 

De begynder at slå spuns i uge 2. Fra det tidspunkt, hvor arbejdet starter, må der ikke parkeres øst for masteskuret.

Der kan løbende ankomme materialer på store biler, så derfor må der fra d.d. ikke parkeres til højre for vejen.

 

Arbejdet med at slå spuns omkring dæmningen ventes påbegyndt meget snart. Derfor bliver bådejerne på østbroen bedt om at finde en anden plads til deres båd, da de ikke kan regne med atkomme ud til den, så længe arbejdet foregår, d.v.s. til engang i februar. Hvis nogen vælger at blive liggende, er det helt på eget ansvar.

For ALLE både, der bliver liggende i vandet i vinter, gælder det, at de skal forsynes med dobbeltfortøjninger, der lige som de øvrige fortøjninger skal være dimensioneret efter bådens størrelse. De ekstra fortøjninger skal dog ikke forsynes med dæmpere. Kontroller dine fortøjninger for slid og ælde.

Efter 15. november skal både, der er tilsluttet landstrøm, være koblet til en bimåler, der udleveres ved henvendelse til havneformanden.

Når der er noget at berette omkring arbejdet ved østbroen, eller der sker andet, der kan have bådejernes interesse, vil det blive meddelt her på siden. Det er derfor en god ide at holde sig orienteret ved jævnligt at besøge klubbens hjemmeside.

Hans Ole Rathje

 
 
 


Vigtigt! Husk at udfylde alle felter i tilmeldingsformularen:
Feltet antal børn  SKAL udfyldes med 0 hvis du ikke har børn med, ellers melder siden fejl. Er der stadig problemer, send en mail til bg44@ka-net.dk
med jeres navn og hvor mange i deltager