2020

 
Se referater af bestyrelsesmøder her
 
Vi holdt generalforsamling den 27. februar 2020. Referat her 
 
 
 
2019  
 
Ny bestyrelse
I 2019 skete der stor udskiftning i sejlklubbens bestyrelse. Vi var mange nye, der blev valgt på årets generalforsamling.  Læs referater af bestyrelsesmøder her (PDF)
 
Ny formand
 
 
25. 02. 2019 blev Kurt Vehl valgt til ny formand for Kalundborg Sejlklub. Det skete på en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 25. februar 2019. Klubben havde gennem længere tid eftersøgt en kandidat til posten, blandt andet blev der sendt mail ud til samtlige 600 medlemmer, og den opfordring reagerede Kurt på. Formandsvalget var eneste punkt på dagsordenen. Efter en kort præsentation af formandskandidaten blev der stemt ved håndsoprækning. Der var i øvrigt ikke opstillet andre kandidater. 76 stemmeberettigede var mødt op, og samtlige stemmer gik til Kurt Vehl, der afløste Michael Eliasen som formand for Kalundborg Sejlklub.