Ændringer gav mere

spænding i kapsejladserne

 

Kølbådsudsudvalget gør status over sæsonen 2019, der blandt andet gav mulighed for singlehand-kapsejlads


På kapsejladsbanen havde vi i år indført en række ændringer som havde til formål at styrke fremmødet og gøre sejladserne nemmere at afvikle.

Turløb

Enkelte både har igennem sæsonen benyttet muligheder for at komme på vandet sammen med kapsejladsfeltet. Til glæde både for tursejlerne og kapsejlerne.

Singlehand sejlads

Ændrede sejladsbestemmelser muliggjorde i år single-handed kapsejlads. To både har benyttet muligheden. Den ene af lyst den anden af nød. Under den første af efterårssejladsens fem sejladser, måtte Ulf Dinesen trække sig på grund af en brækket finger på besætningens eneste gast. Det betød at Ulf og båden Nanok missede to af dagens sejladser. Ulf udtaler: Det var ærgerligt, også det med fingeren !

Respit start

Alle onsdagssejladser blev startet med respitten forud. Det betyder at der ikke har været så meget action under starterne, da bådene starter forskudt. Det har til gengæld gjort afslutningerne fantastisk spændende. Første båd i mål vinder ! Det har flere gange budt på mål-foto og Albin Express i storbåds sandwich. Særligt Pipi & besætning har haft hovedrollen en række meget spændende afslutninger. Besætningens talsmand udtaler: Det var spændende.

Blødt brød og kaffe

Onsdagssejladserne blev rundet af i klubhuset med madder og gennemgang af resultaterne. Bespisningen har i år været koordineret af kølbådsudvalget, men det praktiske har været lagt ud til de startende både. Det fungerer meget fint og har betydet, at det ikke har været nødvendigt med betalt hjælp i kantinen.

Onsdags serie

I lighed med tidligere år har vi genindført sejlads serien. Point systemet er strikket sammen, så det belønner både fremmødet og den sportslige præstation. Det har, som håbet, rusket lidt op i den vanlige rækkefølge. Særligt Claus Bache og Tutu gjorde sig flot bemærket langt ind i sæsonen, men måtte udgå af seriens sidste sejladser på grund af mangel på besætning.

Årets præmieoverrækkelse blev afviklet som en del af efterårssejladsen, der strækker sig over to dage. Vi har dermed skabt en tradition der omtales varmt i sejlermiljøet (særligt i kølbådsudvalget). Lørdag d. 28 september var vi derfor samlet om en lækker buffet fra Asgers Fisk. Flere besætninger havde valgt også at tage familien med til en hyggelig aften, der kulminerede længe efter præmieoverrækkelsen.

Ud over kroglas var der i år også flotte sponsor gaver på præmiebordet. Sponsor gaverne blev udelt til de fremmødte løbsvindere


Pointfordelingen for onsdagssejladserne 2019

 
 
 
    
 

Løb H blev vundet af Anders og besætningen på Big. Anders har to hjemmeboende teenagere, der skal fodres, og han modtog derfor, meget passende, et generøst gavekort fra Asgers Fisk.

På vegne af Jonas og besætning modtog Steen en lækker sejlertaske fra Ullman Sails, Århus, for førstepladsen i løb E:

 

Løb G blev vundet af Decibel og besætning. En meget glad Keld får overrakt en pose polergrej fra XL-Byg Kalundborg, der ud over trælastvarer også fører sejler udrustning.


Løb G blev vundet af Decibel og besætning. En meget glad Keld får overrakt en pose polergrej fra XL-Byg Kalundborg, der ud over trælastvarer også fører sejler udrustning.


 
 

Sæsonen 2019:

Kære sejlerkammerater

Nu starter sæsonens kapsejladser snart. Første trim-sejlads er onsdag d. 24 april klokken 18:00

2019 kapsejladserne byder på både ændringer og traditioner.

Tur-løb: Både uden målerbrev, men med lyst til en tur på banen er meget velkomne. Inden sejladserne fastsætter vi et starttidspunkt så I vil være i mål sammen med resten af bådene. Både i turløbet sejler efter de almindelige søfartsregler.

Single-hand sejlads: Ændrede sejladsbestemmelser muliggør nu single-handed kapsejlads. Både der sejles single-handed starter med respitten forud og konkurrerer i det løb, hvor båden normalt er placeret. Der oprettes ikke et separat singlehand løb.

Respit start: Alle onsdagssejladser startes med respitten forud. Respitten beregnes på baggrund af den enkelte båds DH-måltal og banens længde. Hvilken bane der sejles annonceres på sms og på opslagstavlen i klubhuset senest 30 min. inden første start.

På banen er hver båd ansvarlig for at starte til tiden og rette en eventuel fejl. Der skal anvendes GPS-tid ved starter. Alle både bedes notere tidspunktet for egen målgang samt hvilken både der går i mål før og efter.

Blødt brød og Kaffe

Dagens sejlads rundes af i klubhuset med madder og gennemgang af resultaterne. For at det kan lykkes er vi afhængige af, at alle både rapporterer dagens resultat i klubhuset senest 30 min. efter sidste båd er i mål.

Præmier

Der vil være præmieoverrækkelse i forbindelse med den sidste pointgivende sejlads med flotte sponsor præmier til vinderne af de enkelte løb og en ny-indstiftet vandrepokal ved navn Den Grimme Kop. Resultaterne beregnes på baggrund af placeringerne fra de enkelte onsdagssejladser. Årets tre dårligste placeringer trækkes fra inden beregningen.


Onsdags Serie: I lighed med tidligere år genindfører vi sejlads serien. Hvilket betyder at resultaterne for årets onsdags sejladser sammenregnes og der kåres vindere for de enkelte løb samt en overalt vinder. Løbene dannes på baggrund af bådenes DH-måltal og størrelse.