Alle pladser er udlejet pr. 25.februar 2020
Venteliste: 3m-pladser lavvand: medlemsnr. 957, 965, 966, 974
                  3m-pladser anden vanddybde: medlemsnr. 950, 973
                  3,5m-pladser: medlemsnr. 931, 938, 944, 956, 964, 413, 808, 905
                  4m-pladser:   medlemsnr. 681 
                  4,5m-pladser: medlemsnr. 979