Alle pladser er udlejet. Venteliste pr. 18/3-2019
3m-plads: Medlem nr. 885, 894, 903, 550, 911
3,5m-plads: Medlem nr. 893, 895, 896, 903