Sidste nyt fra Vild med Vand
Programmet for dagen er klar. Se det her
Mange frivillige har meldt sig, men vi kan godt bruge flere, når det store arrangement løber af stabelen lørdag den 25. maj. Henvend jer til Frank Hasselbalch 40 77 77 08. Der skal f.eks. bruges flere folk til at styre parkeringen ved Kystvejen. På dagen bliver vejen ned til klubben lukket, og gæsterne, men også klubbens medlemmer, skal parkere på P-pladsen ved Kystvejen. Vi mangler også skippere og både, der vil invitere gæster om bord til "Åben båd". Kontakt Hans Ole Rathje 21 80 46 33 og desuden skippere og gaster der kan sejle en tur med gæster i sejlbåd. Kontakt Claus Bache 22 71 87 65
 
Fra havneudvalget.
 
På dæmningen lå der sidste år på stativet for slæbejoller et antal mere eller mindre brugbare gummibåde. De befinder sig nu i mastegården langs hegnet ind mod grillpladsen. Ejerne bedes fjerne dem inden 1. juli. Hvad der ligger tilbage efter denne dato, vil blive fjernet uden ansvar.

Der er i år rift om bådpladserne. Hvis du ikke skal bruge din plads i år, vil jeg gerne have det at vide hurtigst muligt.

Efter 1. april kan bimålere afleveres til undertegnede efter aftale.

Både, der er i vandet, skal efter 1. april ligge på egen plads med mindre andet er aftalt med den, der har pladsen.

Vi er nu så godt som færdige med arbejdet på dæmningen, og der er derfor ikke længere restriktioner omkring parkering ud over dem, som følger af almindelig sund fornuft og hensyntagen.

Som indledning til en ny sæson er det god skik at efterse sine fortøjninger for slid og ælde og udskifte dem, før det er for sent. Husk at bruge fortøjninger af en god kvalitet og med den nødvendige brudstyrke. Alle fortøjninger fastgjort til bro skal være forsynet med dæmpere - gummi eller fjedre. Mens din båd er på land, er det en god ide at efterse alle skroggennemføringer. Husk at have fendere ude på begge sider af båden, når du er i havn. God sejlsæson.

Hans Ole Rathje

 
 
 
 
 
 


 
Torsdagscafe d. 23 maj er aflyst.
 
Det skyldes at vi har et kæmpe arrangement 
'Vild med Vand' d. 25 maj.
Hvor alle klubbens medlemmer deltager på en eller anden vis.
Er du ikke tilmeldt, kan du nå det endnu
henvend dig til frank Hasselbalch mail: fhassel@live.dk
 
Næste kluhusarrangement er Sct. hans aften
Klubhusudvalget