Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.

Velkommen til Kalundborg Sejlklub

Fra havneudvalget.

Bimåler

Bådejere, der ligger i vandet efter 15. november, og som ønsker at være tilsluttet landstrøm, skal være tilkoblet denne via en bimåler. Måleren udleveres af havneformanden efter aftale, tlf. 30131278.

Møde for medlemmer

For at skaffe sig klarhed over, i hvilken retning medlemmerne ønsker, at havneudvalget skal arbejde videre for at løse problematikken omkring fortøjningspælene, inviterer udvalget til mødeaften torsdag d. 24. november. Nærmere information følger senere.

Beddingsvogne

Begge beddingsvogne er nu klar til brug. Der vil blive udarbejdet nye instrukser for brug af beddingen.

Hans Ole Rathje.

__________________________________ 

Standernedhaling Lørdag den 5. november kl. 15.00-17.00
 
 
 
Sejlsæsonen for de fleste er slut, og det markers traditionen tro ved, at vi samles til en hyggelig eftermidag i klubhuset. Vi byder på lidt godt til ganen, som vi kan varme os på.