Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.

Velkommen til Kalundborg Sejlklub

 
Husk at sidste tilmelding er tirsdag den. 28. matrs kl. 21,00
_________________________________ 
--------------------------------------------------
Fra havneudvalget.
 
Ophalerspillet
 
Ophalerspillet tages ud af drift fra uge 4 på grund af eftersyn og reparation.

Bimåler

Bådejere, der ligger i vandet efter 15. november, og som ønsker at være tilsluttet landstrøm, skal være tilkoblet denne via en bimåler. Måleren udleveres af havneformanden efter aftale, tlf. 30131278.

Hans Ole Rathje.

Hvis du ikke ønsker at gøre brug af din havneplads i år, bedes du hurtigst muligt give havneformanden besked.