Skip Navigation Links

Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.


Fra havneudvalget.
 

LEGEPLADSIDEUDVIKLINGSUDVALG

Der er set børn på Gisseløre i løbet af sommeren. Derfor ønsker havneudvalget, at der dannes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til legeplads eller lignende aktiviteter. Har du ideer til og/eller viden om, hvad der kan være sjovt for børn, skal du melde dig til at deltage i denne arbejdsgruppe. Det gør du ved at sende en mail til havneformand@kalundborg-sejlklub.dk senest 1. november. Du vil så hurtigt derefter blive inviteret til opstartsmøde.

------------------------------------------------------------ 

For at begrænse svineriet fra mågerne påhviler det bådejerne at skrabe siderne af pontonbroerne for muslinger ud for egen bådplads. Til det formål er der indkøbt 2 skuffejern, der har plads i spilhuset.
 
Hans Ole Rathje.
 
 
 
 
Fra Klubhuset.