Skip Navigation Links

Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.

Velkommen til Kalundborg Sejlklub

Fra Bestyrelsen.
 
Fra havneudvalget.
 
For at begrænse svineriet fra mågerne påhviler det bådejerne at skrabe siderne af pontonbroerne for muslinger ud for egen bådplads. Til det formål er der indkøbt 2 skuffejern, der har plads i spilhuset. 
 
Ophalerspillet
 
Så er det muligt igen at benytte ophalerspil og –vogne. Bemærk venligst, at der er kommet nye vejledninger, samt at du, før du benytter spillet, skal læse dem og bekræfte med din underskrift, at du har læst dem. Husk, at der skal altid være mindst 2 personer til stede, når spil og vogne benyttes.
Vær opmærksom på, om din båd rammer tagrenden på spilhuset, hvis den skal på drejeskiven.

Hans Ole Rathje.

Ta’ en tur vores klubbåd – det er også din !

Vidste du, at du som medlem af Kalundborg Sejlklub har mulighed for at låne en moderne sejlbåd til at sejle en tur på egen hånd eller med venner/familie?

Kalundborg Sejlklub har en klubbåd, som hedder “Røsnæs” og som er til fælles afbenyttelse.

Det er en moderne sejlbåd af typen “J80”. Den er 8 m lang og er meget sødygtig og enkel at sejle.

Man kan sove 4 personer i en J80. Der er ikke toilet i, men hvis man er indstillet på lidt primitive forhold, kan den sagtens bruges til en overnatnings-tur.

Båden er til brug for alle klubbens medlemmer . Når den indimellem skal bruges til aktiviteter som sejlklubben står for, har det højere prioritet end almindeligt udlån. I denne sæson (2017) vil båden være optaget til kapsejlads om onsdagen og ungdomssejlads om torsdagen, i månederne august-september.

Men du kan også komme ud at sejle i den på egen hånd, når du er blevet godkendt til at kunne låne den. Det koster 300 kr. for sejlads på hverdage og 500 kr. for en lør- eller søndag. Du kan booke båden her på hjemmesiden, og læse om reglerne for brug af båden. Se menuen “Klubbåde” foroven.