Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.

Velkommen til Kalundborg Sejlklub

Vigtig::  Hvis menuen er i venstre side, så tryk på F5 Tasten, så skulle det være løst 
________________________________ 
Fra havneudvalget.
 
For at begrænse svineriet fra mågerne påhviler det bådejerne at skrabe siderne af pontonbroerne for muslinger ud for egen bådplads. Til det formål er der indkøbt 2 skuffejern, der har plads i spilhuset. 
 
Ophalerspillet
 
Så er det muligt igen at benytte ophalerspil og –vogne. Bemærk venligst, at der er kommet nye vejledninger, samt at du, før du benytter spillet, skal læse dem og bekræfte med din underskrift, at du har læst dem. Husk, at der skal altid være mindst 2 personer til stede, når spil og vogne benyttes.
Vær opmærksom på, om din båd rammer tagrenden på spilhuset, hvis den skal på drejeskiven.

Bimåler

Bimåler afleveres hurtigst muligt, træf aftale med havneformand på tlf. 30131278.”

Hans Ole Rathje.

Havneudvalget henstiller til ejerne af sejlbåde, at de tager størst muligt hensyn til hinanden i deres brug af mastegården. Sørg for, at du ikke har din mast liggende i gården i længere tid end nødvendigt for klargøring. Andre medlemmer vil også gerne kunne komme til.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilmeld HER