Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.

Velkommen til Kalundborg Sejlklub

Torsdagscafe d. 08 december kl. 18 

Meny: Flæskesteg ”mit alles” 
Klubhusudvalget med Lotte og Jørgen som masterchef vil kreere årets lækreste julemiddag. 
 
Traditionen tro samles vi til vores store Julebanko med masser af gaver. 
 
Husk at sidste tilmelding er tirsdag den. 06 december kl. 21,00
--------------------------------------------------- 
Fra havneudvalget.

Bimåler

Bådejere, der ligger i vandet efter 15. november, og som ønsker at være tilsluttet landstrøm, skal være tilkoblet denne via en bimåler. Måleren udleveres af havneformanden efter aftale, tlf. 30131278.

Møde for medlemmer

For at skaffe sig klarhed over, i hvilken retning medlemmerne ønsker, at havneudvalget skal arbejde videre for at løse problematikken omkring fortøjningspælene, inviterer udvalget til mødeaften torsdag d. 24. november. Nærmere information følger senere.

Beddingsvogne

Begge beddingsvogne er nu klar til brug. Der vil blive udarbejdet nye instrukser for brug af beddingen.

Hans Ole Rathje.

__________________________________ 

LÅNEBEVISER 2016

Årets udtrukne numre:
000182 000256 000553 000554

000555 000556 000559 000560

000561 000625 000626 000640

De aktuelle lånebeviser kan ombyttes til 500 kr.
hos kasserer Tina Jensen.

Bestyrelsen

Stor gave til Kalundborg Sejlklub

Vi har fået hele 150.000 kr. til en ny klubbåd! Jeg kunne til Stander ned dagen fortælle om den utroligt glædelige nyhed: at vi har fået hele 150.000 kr. til køb af en nyere klubbåd. Det er jo næsten for godt til at være sandt, men pengene er givet af Den A. P. Møllerske Støttefond, og pengene overføres, så snart vi er klar til at hente båden.

Her viser Anne Louise det fine brev fra A. P. Møllerske Støttefond

En gruppe af medlemmer fra Ungdomsafdelingen, Sejlerskolen og bestyrelsen har siden februar måned arbejdet med mulighederne, sendt ansøgninger i lange baner, og modtaget en del afslag. I juni startede der en dialog med A. P. Møller, og så pludselig, kom der et endegyldigt positivt svar.

Pengene er givet til en J80 sejlbåd. En moderne og hurtig båd, som er robust, let at håndtere og med plads til 4-6 personer. Man kan også bruge den til tursejlads og overnatning, og er man til kapsejlads, er J80 båden en stor kapsejladsklasse.

J80 kan sejle rigtig hurtigt

Det primære formålet med klubbåden er, at fastholde klubbens unge medlemmer, tiltrække nye fra kommunens ungdomsuddannelser, og måske fra den nye ingeniøruddannelse som starter til september. Men, klubbåden kan selvfølgelig også bruges af nuværende medlemmer, og vil helt sikkert blive et stort aktiv på Sejlerskolen, hvor den vil bidrage til at holde på de nye medlemmer.

J80 er en moderne båd med plads til 4-6 personer

Vi arbejder nu videre med alt det praktiske, og der vil komme løbende information her på siden. Vi håber og tror på, at vi kan invitere til dåb af den nye J80 klubbåd til foråret.

Med sejlerhilsen
Michael Eliasen